Piękna promocja żeglarstwa

2001/12

Ukoronowaniem ciężkiej pracy Gutka i naszego wkładu jest nominacja, którą otrzymaliśmy w kategorii „Promocja Żeglarstwa”.

Żeglarstwo uczy pokory, cierpliwości, niepoddawania się przeciwnościom. Jesteśmy dumni, że dzięki projektowi OPERON RACING, w którym wspieraliśmy polskiego żeglarza Zbigniewa Gutkowskiego w regatach oceanicznych dookoła świata, mogliśmy propagować te ponadczasowe wartości. W trakcie odkrywania nowych obszarów edukacji staraliśmy się uświadomić uczniom, że nauka jest pasjonująca, a dzięki zdobytej wiedzy i własnemu uporowi każdy cel można zrealizować. Ukoronowaniem ciężkiej pracy Gutka i naszego wkładu jest nominacja, którą otrzymaliśmy od Pomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego w kategorii „Promocja Żeglarstwa”. Dziękujemy!