Trzęsienia ziemi w Nowej Zelandii

Są miejsca na ziemi, gdzie trzęsienia ziemi są nieomal codziennością.

Ponieważ Polska leży poza strefą wstrząsów tektonicznych, trzęsienia ziemi znamy jedynie z relacji medialnych. Są jednak miejsca na ziemi, gdzie zjawiska te są nieomal codziennością. Okolice Wellington, gdzie znajduje się meta drugiego etapu VELUX 5 OCEANS, wyróżniają się wyjątkowo dużą aktywnością sejsmiczną zważywszy nawet na nowozelandzkie standardy w tym zakresie. Przez samo centrum miasta biegnie główny uskok geologiczny, a Wellington przecięte jest przez kilkaset innych zidentyfikowanych dotychczas uskoków. Mieszkańcy zwłaszcza wysokich budynków odczuwają każdego roku kilka niewielkich trzęsień ziemi.

Wellington zostało poważnie zniszczone przez potężne trzęsienia ziemi w 1848 roku i następnie w 1855. Szczególnie duże następstwa miało to drugie, kiedy to trzęsienia wystąpiły na uskoku geologicznym od północy po południe miasta. Było to najsilniejsze trzęsienie ziemi odnotowane w nowozelandzkiej historii. Teren dotknięty trzęsieniem został odbudowany i przeznaczony pod urządzenie centrum biznesowego miasta, gdzie obecnie znajdują się siedziby największych firm na świecie.

Obecnie poważne trzęsienia ziemi odnotowywane są na tym obszarze sporadycznie, ale mieszkańcy cały czas są przygotowani na najgorsze. W samym Wellington można codziennie przeżyć grozę wstrząsu tektonicznego w… specjalnie przygotowanym symulatorze. Znajduje się on w muzeum Te Papa Tongarewa. Ten symulator to jednak nie tylko atrakcje porównywalne do jazdy kolejką w parku rozrywki, ale również pretekst do przekazywania bardzo ciekawych treści edukacyjnych dotyczących geografii fizycznej. Po przekonaniu się na własnej skórze jak potężną siłę mają wstrząsy tektoniczne, można zapoznać się z wieloma informacjami na ich temat a nawet zainspirować się do tworzenia projektów edukacyjnych.

Trochę teorii...

Trzęsienia ziemi są to pojedyncze wstrząsy lub serie drgań skorupy ziemskiej związane z nagłym przemieszczeniem magmy lub mas skalnych. Powstają uskoki, skały ulegają przemieszczeniu, ukształtowanie powierzchni może ulec zmianie. Rozmieszczenie trzęsień ziemi jest nierównomierne. Obszary, na których występują często nazywamy obszarami sejsmicznymi, tam gdzie sporadycznie – nazywamy pensejsmicznymi, a obszar, na których nie występują nazywamy asejsmicznymi. 

 

Ciekawostkę przygotowano na podstawie informacji zamieszczonych w vademecum gimnazjalnym Wydawnictwa Pedagogicznego OPERON.