Jachting w Polsce

Jachting w Polsce, według historyków, uprawiany był już w XVI wieku. Andrzej Zbylitowski w poemacie „Droga do Szwecyey” opisał podróż króla Zygmunta III z Krakowa do Gdańska na...

pokładzie specjalnej, luksusowo wyposażonej łodzi – opis ten można uznać za pierwszą wzmiankę o uprawianiu żeglugi przyjemnościowej przez Polaków. Rodzaj jachtu – łódź urządzoną luksusowo na wzór karety, wyposażoną w wygodne kanapy i stolik, wykorzystano w 1654 roku do przywiezienia z Gdańska (ze statku stojącego na redzie portu) zakonnic przybyłych z Lubeki.

„Encyklopedia żeglarstwa” pod red. J. Czajewskiego, Warszawa 1996, PWN